PRIVATLIVSPOLITIK vedr. Lånebiler og Prøvekørsel

Denne særlige privatlivspolitik er udarbejdet til brug ved leje eller lån af vores lånebiler og / eller
prøvekørsler. I tillæg hertil gælder vores sædvanlige privatlivspolitik.

Når du låner / lejer en bil af os eller hvis du ønsker at prøvekøre en af vores salgsbiler, indsamler vi – som
dataansvarlig – følgende oplysninger om dig. Oplysningerne udgør persondata.

- Cpr. nummer
- Kørekortnummer
- Telefonnummer
- E-mailadresse
- Navn og adresse
- Evt. kopi af kørekort
- Evt. særlige detaljer vedr. den konkrete kørsel.

Formålet med databehandlingen er dels opfyldelse af et lovkrav, når vores prøveskilte udlånes, men også at
sikre din identitet frem til afslutning af prøvekørslen.

Vi udarbejder en lejekontrakt henholdsvis en køreseddel. Du får udleveret en kopi og vi beholder originalen.

Vi har pligt til at opbevare oplysningerne i mindst 5 år efter udlånet henholdsvis mindst 3 måneder, såfremt
den er sket på vores faste prøveskilte. Vi udleverer ikke oplysningerne til andre.

Vi henviser til vores almindelige privatlivspolitik i forhold til vores oplysningspligt i øvrigt, herunder
oplysningspligten omkring dine rettigheder til at kræve indsigt, berigtigelse, sletning og til at klage over vores
behandling.